Jak to všechno začínalo 3. srpna 1893

Založení sboru
Sbor dobrovolných hasičů obce Břežany vešel v život po schválení c.k. místodržitelství ze dne 3. srpna 1893.
V tu dobu čítal 46 členů.
Dne 15.srpna odbýval spolek zdejší své první veřejné cvičení s tímto programem
1)     O 5. hodině budíček kapely Roztoklatské
2)     O 10. hodině vítání hostů
3)     O 12. hodině společný oběd
4)     O 1. hodině seřazení v zahradě p. Václ. Chrousta.
5)     O 2. hodině veřejné cvičení na domě č.p. 30.
6)     Defilování všech sborů před obecním zastupitelstvem
7)     Koncert v zahradě p. Chrousta.
8)     Taneční zábava v hostincích č.p. 12. a 14.
Spolek odbýval během t.r. 3 valné hromady. Třetí valná hromada konána 19. listopadu 1893 a zvoleni byli do správního výboru :
Václav  Novák – starosta
Antonín Junek – velitel
Gothard Skořepa – podvelitel
Hynek  Kadlas – jednatel
Josef Šimek – pokladník
Tomáš Hloušek – četař u stříkačky, člen správního výboru
Jan Prkno – četař lezců
Václav Michálek – správce nářadí, člen správního výboru
František Novotný – první lezec, člen správního výboru
Antonín Mendl – člen správního výboru
Josef Pecháček – člen správního výboru
Josef Čečák
Antonín Černý
Alois Hakl
František Nekolný
František Syllaba
Bohumil Šátral
Josef  Šátral
Na konec sluší podotknouti, že největší zásluhy o založení sboru získalo si slovutné obecní zastupitelstvo zdejší věnovavši na zařízení sboru 200zl. Mezi darci slušno též uvést pana V.Nováka, starostu a předsedu sboru, jenž daroval dvě knihy : Pamětní knihu a Jednací protokol.
Mimo to slovutné obecní zastupitelstvo propůjčilo sboru obecní stříkačku se vším příslušenstvím k užívání.
 
zapsal roku 1893 Hynek Kadlas jednatel

Kontakt

SDH Břežany II

Břežany II
Český Brod
28201

Kde nás najdete 

Loc: 50°5'37.542"N, 14°48'15.468"E