Výsledky  

6.10.2010

Stanovy PL pro rok 2010  

 

1.  Vznik a záměr

Návrh na vznik dlouhodobé soutěže vyslovil SDH Poříčany, jako zakládající se připojily SDH  Klučov, Tuklaty, Tuchoraz a Vrbčany.  Liga je seriál soutěží v požárním sportu a  bude probíhat ročníkově v jednom kalendářním roce od jara do podzimu. Záměrem je rozšíření možnosti soutěžení pro SDH.

2.  Disciplíny

Hodnocenou disciplínou je požární útok.
Pořadatel jednotlivé soutěže může rozhodnout o zařazení dalších disciplín. Do celkového hodnocení ligy však budou započítány jen výsledky v požárním útoku.

3.  Kategorie

MUŽI, ŽENY, ŽÁCI  (do 15 let), PŘÍPRAVKA

Povolené výjimky: hostování na kterékoliv pozici
Hostování každého člena musí být nahlášeno hlavnímu rozhodčímu (případně startérovi) před započetím útoku !!! NENAHLÁŠENÍ = DISKVALIFIKACE
V případě, že družstvo mužů nebo žen není úplné, je možné toto družstvo doplnit dvěma muži
nebo dvěmi ženami z družstev přihlášených do ligy, možno i z družstev hostujících.
Pokud není hostující muž/žena z družstva SDH, které je přihlášeno v Podlipanské lize nebo není jeho/její družstvo přihlášeno jako soutěžící družstvo v den konání závodů, trestný čas se nepřičítá.
Pokud je hostující muž/žena z družstva SDH, které je přihlášeno v Podlipanské lize nebo je jeho/její družstvo přihlášeno jako soutěžící v den konání závodů, postupuje se takto:

MUŽI

-    za prvního hostujícího muže se nepřičítá žádný čas
-    za druhého hostujícího muže se přičítá 1 vteřina
-    za hostující ženy se nepřičítá žádný čas

ŽENY

-    za jednoho hostujícího muže se přičítají 2 vteřiny
-    za druhého hostujícího muže se přičítají 4 vteřiny (celkem 6 vteřin) omezení - ženy si mohou půjčit muže na hostování  max. na 3. soutěže v rámci  10. ročníku Podlipanské ligy
-    za první hostující ženu se nepřičítá žádný čas
-    za druhou hostující ženu se přičítá 1 vteřina

ŽÁCI

-     za hostování žáků z jiných družstev se nepřičítá žádný čas
-     žáci mohou vypomoci družstvu mužů / žen pouze na zodpovědnost družstva které si žáka půjčí; nepřičítá se žádný čas omezení – žáci mohou vypomoci družstvu mužů / žen na hostování max.  na 3. soutěže v rámci 10. ročníku Podlipanské ligy

PŘÍPRAVKA

-    start družstva v počtu pět až osm dětí
-    věková kategorie 3roky až 8let, přičemž družstvo může mít pouze dvě děti ve věku 6-8letMUŽI, ŽENY, ŽÁCI, PŘÍPRAVKA – lze startovat v počtu soutěžících pěti osob.

Pořadatel jednotlivé soutěže může vypsat rámcovou soutěž i pro další kategorie (přípravka, dorost, veteráni) v určených disciplínách.

4.  Podmínky účasti

Do celkového hodnocení ligy bude zařazeno družstvo, které složí vstupní poplatek 500,- Kč  (mimo žáků) a zúčastní se alespoň 5 soutěží (žáci 4 soutěží). Družstvům, která se zapojí v průběhu ročníku, budou započítány výsledky až od momentu vstupu do ligy (zaplacení členského poplatku). Družstvo tím bere na vědomí že souhlasí s podmínkami a pravidly ligy. Jednotlivých soutěží se může zúčastnit každé družstvo, které souhlasí s pravidly soutěže a zaplatí startovné. Družstvo bude hodnoceno jen v rámci této soutěže a nebude zařazeno do celkového hodnocení ligy.

5.  Startovné

-    družstva zapojená do ligy – 100,- Kč za družstvo
-    družstva  nezapojená do ligy – určí pořadatel soutěže
-    žáci startovné neplatí
-    v r. 2010 neplatí startovné SDH Bulánka – za pořízení terčů na vlastní náklady plus provoz s nimi spojený

6.  Hodnocení jednotlivých soutěží

Počítá se lepší čas ze dvou pokusů, v případě rovnosti lepších časů rozhoduje čas druhého pokusu. V případě shody u obou časů jsou družstva vedena na stejném pořadí (tzn. např. dvě druhá místa).

7.  Celkové hodnocení

Disciplína požární útok proběhne na každé soutěži vždy ve 2 pokusech.  Do hodnocení ligy bude družstvu zaznamenán lepší ze 2 pokusů v požárním útoku (= čas pro ligu). Pro celkové hodnocení ligy je rozhodující součet 5 (kategorie žáci 4) nejlepších  časů pro ligu. Při rovnosti součtu časů rozhodne o pořadí nejlepší čas v ročníku ligy.

8.  Ceny

Ceny na jednotlivých soutěží v kompetenci pořadatele. Tři nejlepší družstva mužů, žen, žáků a přípravky v  celkovém hodnocení ligy obdrží poháry (trvale). Vítěz ročníku ligy  navíc obdrží putovní pohár. Ten získá natrvalo družstvo, které zvítězí ve třech po sobě následujících ročnících ligy. Dočasný držitel putovního poháru tento vystaví při soutěžích ligy a vrátí jej pro vyhodnocení výsledků následujícího ročníku ligy. Vítěz ročníku zajistí umístění štítku (s letopočtem ročníku ligy a názvem družstva ) na podstavce trofeje.

Dosavadní vítězové Podlipanské ligy :

rok          muži                ženy                žáci
r. 2001    SDH Klučov       SDH Poříčany     x
r. 2002    SDH Vrbčany     SDH Poříčany     SDH Klučov
r. 2003    SDH Vrbčany     SDH Poříčany     SDH Klučov
r. 2004    SDH Vrbčany     SDH Klučov       SDH Klučov
r. 2005    SDH Církvice      SDH Klučov       SDH Klučov
r. 2006    SDH Církvice      SDH Poříčany    SDH Kostelec n/Č. lesy "A"
r. 2007    SDH Bulánka      SDH Bulánka      SDH Kostelec n/Č. lesy "A"
r. 2008    SDH Bulánka      SDH Bulánka      SDH Břežany II.
r. 2009    SDH Bulánka      SDH Bulánka      SDH Kostelec n/Č. lesy "A"

Putovní pohár:

r. 2003    SDH Poříčany    ženy    
r. 2004    SDH Klučov       žáci    
r. 2004    SDH Vrbčany     muži
r. 2009    SDH Bulánka     ženy
r. 2009    SDH Bulánka     muži  

9.  Rozhodčí

Každé zúčastněné družstvo deleguje min. 1 osobu do sboru rozhodčích (alespoň částečně obeznámenou s pravidly požárního sportu).  Přednostně budou vybráni zástupci družstev zapojených do ligy. Před zahájením každé soutěže proběhne krátké proškolení rozhodčích pro disciplinu požárního útoku. Sbor rozhodčích činí hlavní rozhodčí + 5 členů, z nichž min. jeden ovládá pravidla požárního sportu. Rozhodčí pro případné další discipliny zajistí pořadatel.
Označení rozhodčích – reflexní vesty (hlavní rozhodčí bude mít reflexní vestu odlišné barvy).

10.  Stravování, občerstvení, zázemí

Pořadatel soutěže zajistí provoz jednoduchého občerstvení (např. párky, nápoje, káva atd.). Bude dbát na to, aby bylo zajištěno i občerstvení vhodné pro děti (tzn. např. nelze mít pouze pálivé klobásy - děti je nejí = jsou o hladu). Zároveň zajistí fungující toalety.

11.  Přihlášky

Družstva zapojená do ligy nahlásí svou účast/neúčast v jednotlivé soutěži nejpozději 5 pracovních dnů před jejím konáním, pod sankcí zaplacení startovného pokud tak neučiní.  

Pořadatel soutěže stanoví harmonogram tak, aby před nástupem a zahájením vznikl nejméně 30ti minutový prostor pro presenci zúčastněných družstev. Zúčastněná družstva při presenci oznámí i svého delegáta do sboru rozhodčích a zároveň odevzdají řádně vyplněnou Přihlášku družstva.

Pokud musí být soutěž ze závažných důvodů zrušena,  pořadatel zajistí informování všech přihlášených družstev včas.

12.  Program ligy

V ročníku 2010 se předpokládá uskutečnění 9 soutěží v termínu duben až říjen. Rada ligy rozhodne o případném rozšíření o další soutěže. Místa konání soutěží a termíny budou upřesňovány v průběhu ročníku ligy.


13. Rada ligy

Je řídící orgán  ligy a tvoří ji zástupci SDH, které jsou jejími členy. Rozhoduje a řeší vzniklé problémy. Může být doplněna o zástupce dalších SDH, které se zapojí do ligy.

14.  Pravidla ligy

Doba po kterou liga existuje ukázala, že není vhodné, aby do pravidel mluvil každý, kdo se přihlásí do ligy. Z tohoto důvodu pravidla mohou po připomínkách a jejich zvážení upravovat jen zástupci družstev zakládajících ligu.

15.  Složení Rady ligy v r. 2010

SDH Břežany II - Petr Poušek 
SDH Bulánka - Petr Starý
SDH Kostelec n/Č lesy - Radovan Žyla
SDH Mančice - Martin Šedivý
SDH Plaňany - Mirka Binderová
SDH Pňov - Miroslav Balušík
SDH Poříčany - Radek Váňa
SDH Přehvozdí - Milan Čičmanec
SDH Ratenice - Jan Čáslava
SDH Tismice - Jiří Páša
SDH Tuchoraz - Vladimír Voslář
SDH Tuklaty - Lukáš Koníček
SDH Vrbčany - Michal Smolík            

16.  Oděv soutěžících

-    pokud možno jednotný
-    pracovní stejnokroj, nebo sportovní oděv
-    dlouhé nohavice = ke kotníkům (ne trenýrky, nebo bermudy)
-     vrchní oděv s krátkým nebo dlouhým rukávem
(pokud krátký rukáv tak klasický krátký rukáv)
-    žáci vždy dlouhý rukáv
-    opasek (u žáků není předepsán) šíře min. 50mm
-    přilba

17.  Obuv

-    pracovní, popř. sportovní bez hřebů a špuntů
-    zakázány jsou i tzv. tretry a tarfy

18.  Nářadí pro požární útok

Pořadatel zajistí:
-    základna 200x200x10 cm
-    káď  (0,8m výška, obsah min. 1000 l) standardního typu, lze zapůjčit od ostatních členů ligy
-    stojany, plechovky (terče pouze v případě zajištění na všechny soutěže)
-    káď je během pokusu průběžně doplňována


Pořadatel zajistí zapůjčením z majetku Podlipanské ligy:
-    5x vesta žlutá
-    2x vesta oranžová
-    1x vesta červená
-    1x visačka hlavní rozhodčí
-    2x visačka vedoucí družstva
-    5x visačka rozhodčí
-    1x startovací čísla 1-16
-    2x přetlakový ventil
-    4x stopky
-    Stanovy PL pro r. 2010 (zalaminované)

Pořadatel zajistí zapůjčením z majetku SDH Bulánka:

-     2x terč pro dospělé
-     digitální časomíra

Pořadatel zajistí zapůjčením z majetku OSH Kolín (uskladněno v SDH Kostelec nad Černými lesy):
-     2x terč pro děti

Pořadatel zajistí zapůjčením z majetku SDH Poříčany:
-     2x terč pro přípravku
-     přetlakový ventil nastavený pro přípravku

Vlastní nářadí  - muži, ženy:
-    stroj PS 8, PS 12, neomezeně
-    2 savice průměr 110 mm, délka 2,5 m (mohou být i dva díly 2x 1,6 m)
-    sací koš 110mm s funkčním zpětným ventilem
-    2 hákové klíče
-    3 hadice B 75 ( délka 19-21 m, šířka na plocho min. 113 mm), ženy 2 hadice B 75
-    4 hadice C 52 ( délka 19-21 m, šířka na plocho min. 79 mm)
-    rozdělovač kulový nebo vřetenový
-    2 proudnice C (průměr výstřikové hubice 12,5 mm) max. délky 450mm včetně půlspojky.

Vlastní nářadí  - žáci:
-    stroj PS 8, PS 12
-    2 savice průměr 110 (délka 1,6 m)
-    sací koš
-    4 hákové klíče
-    2 hadice B 75 (délka 9,5-10,5 m, šířka na plocho min. 113 mm)
-    4 hadice C 52 (délka 9,5-10,5 m, šířka na plocho min. 79 mm)
-    přetlakový ventil (při pokusu nastaven  na 3 MPa)
-    rozdělovač kulový nebo vřetenový
-    2 proudnice C (průměr výstřikové hubice 12,5 mm)

Vlastní nářadí  - přípravka:
-    stroj PS 8, PS 12
-    2x savice průměr 110 (délka 1,6 m)
-    sací koš
-    4x hákový klíče
-    2x hadice C 52 (délka 9,5-10,5 m, šířka na plocho min. 79 mm)
-    4x hadice D (délka 10m)
-    rozdělovač kulový nebo vřetenový
-    2x proudnice D
-    2x přechod C52/B75
-    2x přechod B75/D

19.   Provedení požární útoku

-    vedoucí právě soutěžícího družstva bude označen reflexní vestou (odlišné barvy od reflexních vest hlavního rozhodčího + 5ti rozhodčích); pokud bude vedoucí družstva zároveň i soutěžit, vestu mít nemusí, ale vesta musí být připravena pro případ, že by musela být použita (např. při podání protestu)
-    čas na přípravu základny a nářadí 5 min. a je měřen od momentu položení a usazení stroje na základnu. Stroj je pokládán jako první. Při usazovaní stroje je povolena pomoc dalších osob. U kategorie žáků a přípravky je čas měřen ještě od momentu zapojení přetlakového ventilu na hrdlo stroje. Další přípravu základny provádějí jen zúčastnění soutěžící, manuální pomoc jiných osob není dovolena (u žáků a přípravky smí pomáhat i manuálně 1 vedoucí). V prostoru plata a kolem něj se nebude zdržovat nikdo kromě právě soutěžícího družstva (týká se to i trenéra a různých vedoucích) -  je to jinak diskvalifikace.
-    družstvo tvoří max. 7 členů /u přípravky 8 členů/
-    nářadí je na základě uloženo libovolně, nesmí přesahovat obrysy základy, kromě savic (savice ze 2 dílů, 2x 1,6 m se mohou dotýkat země v okolí základny), u kategorie žáků nesmí přesahovat ani savice. Mezi šroubením savic a savice-sací koš musí být prostor na proložení archu papíru
-    půlspojky se nesmí dotýkat a ozuby nesmí být zasunuty v těle půlspojky, vzdálenost mezi ozubem a tělem půlspojky bude na protažení papíru

-    stroj při startu v klidu nebo v chodu (u žáků a přípravky v chodu), stroj může být nastartován u všech kategorií i vedoucím družstva, který tam přijde, až bude pro družstvo vhodné nastartovat stroj. Po nastartování ihned odejde
-    provedení útoku libovolné (hadice možno rozhazovat nebo tahat)
-    přetlakový ventil zapojuje osoba, která se stará o hydrant a je pověřena hl. rozhodčím
-    čas určený pro přípravu materiálu na základně se počítá až po zapojení přetlakového ventilu
-    celé družstvo startuje z jedné startovní čáry
-    způsob odstartování: PŘIPRAVIT – POZOR – „VÝSTŘEL“
-    povolen 1 chybný start (při dalším pokus neplatný)
-    koš musí být před ponořením do kádě našroubován a po vytažení nesmí odpadnout, žádné šroubování pod vodou
-    každý útočný proud stříká jen na svůj terč
-    přívodní vedení (savice) musí být před ukončením pokusu spojené
-    v případě, že bude soutěž probíhat ve 2 drahách, každý pokus družstvo provedené v jiné dráze
-    dojde-li před odstartováním pokusu k náhlé změně uspořádání nářadí na základně (povětrnostními vlivy nebo vibracemi stroje) bude postupováno následovně:
a)    v případě, že vypršel čas na přípravu a uspořádání nářadí na základně neodporuje pravidlům (např. spadne-li savice ze stroje mezi ostatní nářadí), bude pokus odstartován bez jakýchkoliv úprav
b)    v případě, že vypršel čas na přípravu a uspořádání nářadí odporuje pravidlům (spadne-li např. savice mimo základnu), bude družstvu umožněna úprava nesprávně položeného nářadí, pouze však tomu členu, kterému nářadí spadlo
- provedení útoku přípravky:
-    savice sešroubované, zapojené do stroje
-    koš na základně
-    obsluha stroje dospělá osoba

20.    Neplatnost pokusu


-    o platnosti či neplatnosti pokusu musí být rozhodnuto bezprostředně po jeho ukončení hlavním rozhodčím
-    není-li přívodní vedení před ukončením pokusu spojeno
-    není-li koš našroubován před ponořením do kádě a po vytažení odpadne
-    je-li přívodní vedení rozpojeno před pokynem rozhodčího
-    2 chybné starty
-    je-li šroubován koš pod vodou
-    kříží-li se proudy při stříkání (vzájemná pomoc)
-    přešlápne-li závodník při stříkání na terč nástřikovou čáru, nebo se jí dotýká
-    pomůže-li při pokusu cizí osoba (to je i pokud se bude v přípravné době a v průběhu pokusu pohybovat ve vyhrazeném prostoru zdržovat osoba, která není v družstvu)
-    při překročení limitu na provedení pokusu 2 min
-    při překročení limitu na přípravu základny  = 5 min.
-    nedokončí-li kterýkoliv soutěžící pokus v předepsané výstroji (není chybou pokud před ukončením pokusu např. ztratí část výstroje a do jeho ukončení vše uvede do požadovaného stavu)
-    nesportovní jednání (např. různé pohazování výzbroje a výstroje)
-    nenahlášení hostujícího člena družstva (platí do ukončení závodů daného dne, nelze řešit na dalším kole PL)

21.  Měření pokusu

muži, ženy:
-    čas je měřený digitální časomírou
-    čas pokusu se měří od momentu odstartování do momentu, kdy oba terče signalizují

žáci, přípravka:
-    čas bude měřen ručně – 3 časoměřiči
-    úřední čas = střední naměřený čas (pozor ! nikoli průměrný)
-    naměří-li dva, nebo všichni tři časoměřiči shodný čas, je časem úředním
-    čas pokusu se měří od momentu odstartování do momentu, kdy později sražená plechovka opustí desku stojanu


22.      Protesty

-    protest proti podmínkám, času, hodnocení pokusu, či jiným okolnostem podává vedoucí družstva hlavnímu rozhodčímu a to do 10 min. po ukončení jednotlivého pokusu
-    o protestu rozhodne s konečnou platností sbor rozhodčích dané soutěže
-    protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutěžícího, proti výsledkům soutěže
-    protesty podává vedoucí družstva písemně do 10 minut po ukončení pokusu
-    do 10 minut od ukončení disciplíny, týká-li se sporná otázka průběhu disciplíny

23.  Zdravotní služba

-    pořádající zajistí zdravotní materiál

24.  Rekord ligy v požárním útoku v dané kategorii


MUŽI - 20,94 s: SDH Bulánka
ŽENY - 22,60 s: SDH Bulánka
ŽÁCI - 15,53 s: SDH Kostelec n/Č. lesy "A"