Něco o nás:

 

Místní sbor dobrovolných hasičů spatřil světlo světa přesně 3. srpna roku 1893. Dodnes funguje jak při výjezdech k požárům, tak v požárním sportu.

Na počátku čítal 46 členů, kteří se účastnili prvního hasičského cvičení. To se konalo jen dvanáct dní po založení sboru. Při třetí valné hromadě se zvolil správní výbor břežanských hasičů. V začátcích pomáhalo zastupitelstvo nejen finančně. Sboru byla propůjčena obecní stříkačka se vším vybavením. Technika se postupem času modernizovala. V roce  1913 obec zakoupila novou dvouproudní stříkačku.

Postupem času se měnilo i složení správního výboru.

Podle pamětníků byl roku 1946  oceněn Josef Dolák. Na valné hromadě obdržel diplom za ochránění kroniky po dobu okupace.

Únorové události v roce 1948 do jisté míry zasáhly do činnosti všech sborů. Hlavně členové museli stát stranou všech třenic a být připraveni hájit majetek státu a občanů. Toto období nebylo jednoduché pro jednotlivce. Ještě těžší to měla veškerá sdružení, včetně dobrovolných hasičů.

V roce 1961 byli zvoleni funkcionáři nového výboru MJPO (místní jednotky požární ochrany) a již v této době sbor prováděl pravidelně sběr železného šrotu v obci.

Důležitou událostí se stala výstavba nové požární zbrojnice, která začala v roce 1962 a dokončená byla o sedm let později.

Stranou nezůstávala ani kultura.  Sbor  pořádal tradiční máje, plesy a v září posvícenské zábavy s bohatou tombolou.

V sedmdesátých letech (nevíme přesný rok) vyhrál sbor okrskovou soutěž a postoupil tak do soutěže okresní.

Poté ale u břežanských nastává na pár let útlum.  Krom pravidelného sběru a schůzek se nic neobvyklého nedělo.

Současnost je naprosto jiná. Dobrovolní hasiči z Břežan II se umístili několikrát na předním místě v Podlipanské lize. Všechna družstva jsou na své trofeje patřičně hrdá a mají je vystavené v hasičské zbrojnici, kterou si sami vymalovali a vybavili modernějším nábytkem. Obecní zastupitelstvo ocenilo snahu členů sboru a vybavilo hasičskou zbrojnici novými hadicemi, savicemi nebo rozdělovačem.

Schůzky jsou pravidelné a přicházejí stále nové nápady jak trávit společný časco nejefektivněji.

V roce 2008 sbor oslavil 115 let své existence. Vzpoměli jsme na zakládající členy, průvodem obcí a položením kytice k pomníku padlých uctili jejich památku. Předali jsme věrnostní medaile a stužky dlouholetým členům. Čestným uznáním za obětavou práci odměnili členy, kteří jsou ve sboru stále i přes svůj věk aktivní. Obecní úřad našemu sboru věnoval k této příležitosti vyšívaný hasičský prapor s heslem ,Služme dobře národu, věrni svému praporu´.

Hudba k tanci a poslechu hrála až do ranních hodin.

Naši mladí hasiči oslavili toto výročí tím, že si v říjnu přivezli z Kostelce nad Černými lesy pohár za první místo v celém ročníku Podlipanské ligy.

Od roku 2008 pořádáme pro spoluobčany tradiční pálení čarodějnic a pomáháme s organizací dětského dne.

V Roce 2009 prošla naše technika za pomoci obce generální opravou.

Konec roku 2008 a rok 2009 prověřil náš sbor v připravenosti několika živelnými událostmi.

Vichřice, sněhová kalamita, požár stodoly, požár u dráhy, spadlá střecha spoluobčana....vždy všichni členi plnili své povinnosti dobrovolného hasiče a obstáli.

Logo SDH

Logo SDH Břežany II

 

Logo obce

Naši sponzoři

Obecní úřad Břežany II

(starosta Tomáš Brázda)

Jaroslav Poskočil

(zemědělská výroba)

Luboš Pokorný

(Berry servis)

Kontakt

SDH Břežany II

Břežany II
Český Brod
28201

Kde nás najdete 

Loc: 50°5'37.542"N, 14°48'15.468"E

 

 

Stránky aktualizovány

31.8.2011 11:11

Stránky spuštěny

29.5.2010 8:16