DESATERO DOBROVOLNÉHO HASIČE  

1.  Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytčně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jahož odznak nosíš.

1.  Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

 

Hasičská modlitba

Nechť kdekoli oheň plane,
já splním svou povinnost,
pro záchranu životů, Pane,
dej mi síly dost
v náručí vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,                                   
která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.

Když z tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztrácím,
požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání
jsem jiným lidem dal.

 

HESLA HASIČŮ        

 


1. Bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě.    

2. Jasné čelo, v pažích sílu, přistupuje hasič k dílu.

3. Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

4. Kam se oheň mocně vtírá, tam jej hasič statně stírá.

5. K vlasti ohněm plaňme, žáru v obci braňme.

6. Chraňme život i statek svého ohroženého bližního.

7. Bližnímu na pomoc, vlasti ku prospěchu.

8. Sobě ku cti, obci ku prospěchu, bližnímu ku pomoci.

9. Služme věrně národu, věrni svému praporu.

     10.  Pomoc v nouzi je naše poslání.

     11.  Bližnímu na pomoc, vlasti k obraně.

Kontakt

SDH Břežany II

Břežany II
Český Brod
28201

Kde nás najdete 

Loc: 50°5'37.542"N, 14°48'15.468"E